Ποιοι Είμαστε

Στελέχη- προσωπικό

Η εταιρεία απαρτίζεται από τα παρακάτω άτομα:

  1. Ιωάννης Κλέττας, ATM, εταίρος.
  2. Απόστολος Πρόιος, ΑΤΜ, Δρ. Συγκοινωνιολόγος, εταίρος.
  3. Χαράλαμπος Σελεβεντάς, ΑΤΜ, εταίρος

Β1. Βιογραφικά σημειώματα

 

Ιωάννης Κλέττας , (klettas@topoanalisi.gr)

Πτυχιούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ . Ελεύθερος επαγγελματίας από το 1993. Μελετητής στις κατηγορίες 10 και 16. Εταίρος της εταιρείας "ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ". Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας έργων και τοπογραφικών μελετών. Μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών κτηματογράφησης και πράξης εφαρμογής, μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων και συγκοινωνιακές μελέτες.

Απόστολος Πρόιος , (proios@topoanalisi.gr)

Πτυχιούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ (1993). Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΑΠΘ (2003). Ελεύθερος επαγγελματίας από το 1994. Μελετητής στις κατηγορίες 10 & 16. Εταίρος της εταιρείας "ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ" από το 2007. Υπεύθυνος τμήματος συγκοινωνιακών έργων με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. Επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ (1995- 2004). Διδάσκων Καθηγητής (Π.Δ.407/80) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα μαθήματα "Οδοποιία II" και "Μελέτη Κατασκευή Οδοστρωμάτων" (2007- 2011). Υπήρξε σύμβουλος με καθήκοντα συγκοινωνιολόγου στον Δήμο Καλαμαριάς και στην Εγνατία Οδό ΑΕ. Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Μόνιμης Επιτροπής Ανάπτυξης- Χωροταξίας και Ομάδων Εργασίας ΤΕΕ/ ΤΚΜ (2014- ).

Χαράλαμπος Σελεβεντάς (seleventas@topoanalisi.gr)

Πτυχιούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ . Ελεύθερος επαγγελματίας από το 1993. Μελετητής στις κατηγορίες 13 και 16. Εταίρος της εταιρείας "ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ". Υπεύθυνος τμήματος τοπογραφικών και υδραυλικών μελετών. Ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση ειδικών απαιτήσεων τοπογραφικών μελετών.

 

topoanalisi.gr τεχνικό γραφείο μελετών

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ