Ποιοι Είμαστε

Στελέχη- προσωπικό

Η εταιρεία απαρτίζεται από τα παρακάτω άτομα:

  1. Ιωάννης Κλέττας, ATM, εταίρος.
  2. Απόστολος Πρόιος, ΑΤΜ, Δρ. Συγκοινωνιολόγος, εταίρος.
  3. Χαράλαμπος Σελεβεντάς, ΑΤΜ, εταίρος.
  4. Μανώλης Ζαχαριουδάκης, ΑΤΜ, MBA, μόνιμος συνεργάτης.
  5. Μαρία Ακριώτη, ΑΤΜ, Συγκοινωνιολόγος, μόνιμος συνεργάτης.
  6. Ευστάθιος Μπουχουράς, ΑΤΜ, Δρ. Συγκοινωνιολόγος, μόνιμος συνεργάτης.
  7. Αναστασία Ακριώτου, ΠΜ, μόνιμος συνεργάτης.

Β1. Βιογραφικά σημειώματα

 

Ιωάννης Κλέττας , (klettas@topoanalisi.gr)

Πτυχιούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ . Ελεύθερος επαγγελματίας από το 1993. Μελετητής στις κατηγορίες 10 και 16. Εταίρος της εταιρείας "ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ". Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας έργων και τοπογραφικών μελετών. Μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών κτηματογράφησης και πράξης εφαρμογής, μελέτες τοπογραφικών αποτυπώσεων και συγκοινωνιακές μελέτες.

Απόστολος Πρόιος , (proios@topoanalisi.gr)

Πτυχιούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ (1993). Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΑΠΘ (2003). Ελεύθερος επαγγελματίας από το 1994. Μελετητής στις κατηγορίες 10 & 16. Εταίρος της εταιρείας "ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ" από το 2007. Υπεύθυνος τμήματος συγκοινωνιακών έργων με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. Επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ (1995- 2004). Διδάσκων Καθηγητής (Π.Δ.407/80) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα μαθήματα "Οδοποιία II" και "Μελέτη Κατασκευή Οδοστρωμάτων" (2007- 2011). Υπήρξε σύμβουλος με καθήκοντα συγκοινωνιολόγου στον Δήμο Καλαμαριάς και στην Εγνατία Οδό ΑΕ. Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Μόνιμης Επιτροπής Ανάπτυξης- Χωροταξίας και Ομάδων Εργασίας ΤΕΕ/ ΤΚΜ (2014- ).


Χαράλαμπος Σελεβεντάς (seleventas@topoanalisi.gr)

Πτυχιούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ . Ελεύθερος επαγγελματίας από το 1993. Μελετητής στις κατηγορίες 13 και 16. Εταίρος της εταιρείας "ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ". Υπεύθυνος τμήματος τοπογραφικών και υδραυλικών μελετών. Ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση ειδικών απαιτήσεων τοπογραφικών μελετών.

Μανώλης Ζαχαριουδάκης (zacharioudakis@topoanalisi.gr)

Πτυχιούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ . Μεταπτυχιακές σπουδές (MBA) στα χρηματοοικονομικά. Ελεύθερος επαγγελματίας από το 2003. Μελετητής στις κατηγορίες 10 και 16. Μόνιμος συνεργάτης της εταιρείας "ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ" από το 1998 με εξειδίκευση στις τοπογραφικές , κτηματογραφικές εργασίες . Μέλος τμήματος τοπογραφικών μελετών.

Μαρία Ακριώτη (akrioti@topoanalisi.gr)       

Πτυχιούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ (2009). Μεταπτυχιακό δίπλωμα του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνικές & Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό & Διαχείριση του Χώρου" του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ στην κατεύθυνση ''Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης" (2015). Ελεύθερη επαγγελματίας από το Νοέμβριο του 2009. Μελετήτρια στις κατηγορίες 10 και 16. Μόνιμος συνεργάτης της εταιρίας "ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ" από το 2009. Μέλος τμήματος συγκοινωνιακών μελετών.

Ευστάθιος Μπουχουράς

Πτυχιούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ (2004). Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) "Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών" (2006). Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΑΠΘ (2009). Ελεύθερος επαγγελματίας από το 2005 με εξειδίκευση σε ζητήματα σχεδιασμού μεταφορών, εμπορευματικών μεταφορών και οδικής ασφάλειας. Μελετητής στις κατηγορίες 10 & 16. Μόνιμος συνεργάτης της εταιρίας "ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ" από το 2014. Μέλος τμήματος συγκοινωνιακών μελετών.

Αναστασία Ακριώτου

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΔΠΘ 2015), Τεχνολόγος Μηχανικός (ΤΕΙΘ 2004), μεταπτυχιακό δίπλωμα στο ΑΕΠ με τίτλο "Διαχείριση τεχνικών έργων". Ελεύθερη επαγγελματίας από το 2009 με σημαντική εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα οδοποιίας και εκτιμήσεις ακινήτων. Από το 2012 συνεργάζεται με την εταιρεία ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ ΟΕ

topoanalisi.gr τεχνικό γραφείο μελετών

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ